Biofeedback

Biofeedback

Το biofeedback είναι μηχάνημα ενδυνάμωσης. Συγκεκριμένης συχνότητας ρεύμα διοχετεύεται στον μυϊκό ιστό και προκαλεί την ακούσια σύσπαση του προκαλώντας έτσι την ενδυνάμωση του.

Συνίσταται κυρίως μετά απο χειρουργεία που έχουμε μεγάλη μυϊκή αδυναμία και σε ασθενείς τρίτης ηλικίας οι οποίοι δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν απαιτητικές ασκήσεις.