Manual Therapy

Manual Therapy

Ως manual therapy ορίζεται η διά χειρός θεραπεία του ασθενή. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη από διεθνείς έρευνες και διδάσκεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων με στόχο την πλήρη αποκατάσταση δυσλειτουργιών του μυοσκελετικού συστήματος. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της τεχνικής αυτής είναι η μείωση του πόνου, η αύξηση της κινητικότητας της πάσχουσας περιοχής και η πλήρης λειτουργικότητα αυτής.

Στο θεραπευτικό πρόγραμμα εντάσσονται και ασκήσεις αυτοάσκησης όπου εκπαιδεύεται ο εκάστοτε ασθενής να εκτελεί για να αποφύγει την  επανεμφάνιση του προβλήματος του.