Υπέρηχο

Υπέρηχο

Χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια η οποία όταν φτάνει στην κεφαλή του υπέρηχου μετατρέπεται σε  κραδασμούς-δονήσεις.

Αυτές οι δονήσεις μεταφέρονται με την μορφή ηχητικών κυμάτων και εισέρχονται μέσα στους ιστούς προσφέροντας μηχανικά -βιολογικά- θερμικά αποτελέσματα.

Με αυτές τις δονήσεις βοηθάται η απομάκρυνση των φλεγμονών και η διέργερση της αιματικής κυκλοφορίας μέσα από την οποία συρρέουν επουλωτικές ουσίες στην πάσχουσα περιοχή.