Μαγνητικά Πεδία

Μαγνητικά Πεδία

Γίνεται χρήση ηλεκτρομαγνητικών συσκευών οι οποίες δημιουργούν εκατομμύρια δυναμικές γραμμές πάνω στο σώμα του ασθενή και αυτές με την σειρά τους δημιουργούν ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο το οποίο έχει θετική επίδραση στα κινούμενα ηλεκτρικά φορτία.

Έχει σαν στόχο την διέγερση του μεταβολισμού των ανθρωπίνων κυττάρων και συνεπώς την επούλωση των ιστών.