Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Παθήσεων

Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Παθήσεων

Ως μυοσκελετική πάθηση ορίζουμε την κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται δυσλειτουργία των οστών ή και των μυών του ανθρωπίνου σώματος.

Για παράδειγμα τέτοιου είδους προβλήματα είναι η οσφυαλγία, το αυχενικό σύνδρομο, οι τενοντίτιδες, οι αρθρίτιδες, οι αρθροπλαστικές, τα κατάγματα, κ.α. Στόχος μας είναι η άμμεση ανακούφιση του πόνου από την πρώτη μάλιστα συνεδρία χρησιμοποιώντας παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη μηχανήματα.

Μετέπειτα στοχεύουμε στην αποκατάσταση της λειτουργηκότητας, στην αύξηση της κίνησης και την σταδιακή επαναφορά της πάσχουσας περιοχής στα φυσιολογικά επίπεδα μέσω των ειδικών τεχνικών κινητοποίησης (manual therapy) και της θεραπευτικής μάλαξης.

Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό βήμα για την πλήρη αποκατάσταση είναι η εκμάθηση του ασθενή θεραπευτικής άσκησης, η οποία στοχεύει τόσο στην αποκατάσταση όσο και στην πρόληψη ώστε να αποφύγουμε την υποτροπή του προβλήματος στο μέλλον.